top of page

​ריכוז, שליטה מרכז, זרימה, דיוק ונשימה - חמשת העקרונות שנמצאים בלב התנועה הפילאטיסית ומהווים את הבסיס עליו נשען ואליו מוביל התרגול בהנחייתי.

הפילאטיס הינו גוף ידע תנועתי המושתת על העיקרון של ייצוב מול ניידות. השרירים המייצבים- שריר הליבה הם הנמצאים בלב התרגול. באמצעות תשומת לב לאיכויות התנועה ולנשימה נרצה לייצר תרגול אשר מערב את התודעה והגוף באופן מלא ושלם.

התרגול בשיעורים שלי הוא תרגול איטי mindfull practice המבוסס על המחשבה שעקרונות של דיוק ושליטה מחייבים איטיות על מנת להיות בתשומת לב לרזולוציות הקטנות ביותר. נשים דגש על נשימה איטית ועמוקה שכל אחת נעה לפי הקצב האישי והנכון לה. נשים דגש על עבודה ללא כאב ועל הקשבה לגוף.