top of page

תרגול תנועתי לימים שבהם התנועה במרחב מוגבלת.

מציאת יציבות ושיווי משקל באמצעות חיפוש וחקירה של אפשרויות התמיכה של אברי הגוף.

הוידאו משמש כהשראה בלבד. לכל גוף התנסות תנועתית שונה ויכולות שונות ומגוונות ולכן מומלץ להקשיב ולאפשר חיפוש פנימי,אינטואיטיבי וכנה. תרגול מתמיד יגלה כל פעם אפשרויות חדשות ולו רק מתוך ההתנסות והחקירה.

תרגול אפשרויות התנועה בתוך המרחב האישי.

הקינספירה - המקום שאליו אנחנו מגיעים כשאנו שולחים יד ורגל למרחב מבלי לצאת לטייל.

תנועה שמרווחת את המפרקים ומתרחשת הרחק מהמרכז ותנועה אינטימית שקרובה לעצמי שבה המרפקים מתקפלים והברכיים מתכופפות והכל יותר מצומצם.תנועה מהירה ואיטית, זורמת ועצורה, גבוהה ונמוכה ועצירה.

הוידאו לא עוקב אחרי ההנחיה. ניתן להשתמש בו כהשראה או רק להקשיב להנחיות. כדאי לשים מוזיקה נעימה אבל בעיקר להקשיב לגוף.

תרגול תנועה המתבסס על פילאטיס ולכן עוסק בחוויות של יציבות ונשימה. הרצף נבנה בהדרגה וכך מאפשר תרגול של זיכרון תנועתי ואפשרות להתבונן בשינויים שחלים בגוף עם החזרה למקומות שכבר זזנו כמה דקות לפני.

bottom of page